Εξυπηρέτηση Πελατών

210 3463687

Πλαστικά Βαρέλια & Δεξαμενές από Γραμμικό Πολυαιθυλένιο P.E. Κατάλληλα για Κρασί.

Κρασί

Κάδοι

Κάδοι βαρέως τύπου από γραμμικό πολυαιθυλένιο P.E. κατάλληλοι για χημικά.

Κρασοβάρελα

Πλαστικά Βαρέλια Κρασιού από γραμμικό πολυαιθυλένιο P.E.

Μπάνια

Μπάνια βαρέως τύπου από γραμμικό πολυαιθυλένιο P.E. κατάλληλοι για χημικά.